Capital A

Impresión Glicée. 23 x 23 cm. Papel mate FCS Europeo 250 gr. Edición abierta, firmada. / Glicée print. 23 x 23 cm. Offset Matt FSC European 250 gr paper. Signed open edition.

Guía de tamaños

Icon DA

© 2002 - 2024 David Alegria